Hoe gaan jullie om met gevoelige (medische) gegevens?

door Service Solvo


Een deel van de gegevens die solvo verwerkt, zijn medische persoonsgegevens. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om deze zo veilig mogelijk te verwerken en op te slaan:

Versleutelde verbinding
Wij maken gebruik van een versleutelde verbinding. Op deze manier zijn de verzonden gegevens alleen leesbaar binnen het online netwerk van solvo.  

Versleutelde gegevens
Zodra de gegevens bij ons binnenkomen, worden ze direct versleuteld in onze database opgeslagen. Dit betekent dat alleen degene voor wie de gegevens bedoeld zijn ze kan lezen.
Bijvoorbeeld bij een afspraakaanvraag kan  alleen de zorgspecialist aan wie het afspraakverzoek gericht is de ingevulde informatie inzien. Ook de medewerkers van solvo kunnen hier niet bij.

Zo kort mogelijke bewaartermijn
Wij bewaren gevoelige informatie zo kort mogelijk en nooit langer dan 60 dagen.


Solvo voldoet aan de meest recente privacywetgeving. Lees voor meer informatie onze privacy-statement


Heeft dit artikel je geholpen?